Skrota bilen

Lämna in din bil för skrotning

 

 

OBSERVERA! Om ni vill ha hjälp med att lyfta av bilen från släpkärra eller dylikt, ber vi er att kontakta oss innan så att hjullastaren finns tillgänglig.

 

OBSERVERA! Vi kan komma att ta ut en avgift för extra arbete för bilar som plattats till eller på annat sätt blivit tilltygade. Om så är fallet, var god kontakta oss innan.

 

 

REGISTRERINGSBEVIS & LEGITIMATION

 

Det är viktigt att du tar med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 och legitimation när du lämnar in din skrotbil.

Om du saknar det senast utfärdade registreringsbevis del 2 måste du beställa ett nytt. Det gör du på Transportstyrelsens webbplats eller på telefon 0771-25 25 25.

 

 

•Registreringsbeviset är tvådelat, den delen som behövs för att skrota en bil är gul.

 

 

•Ett nytt Registreringsbevis kostar 100 kr och behöver lösas ut på ett postkontor eller hos ett ombud.

 

 

•Det är endast det SENASTE registreringsbeviset som gäller, detta innebär att om du beställer ett nytt bevis och sedan hittar det gamla så gäller inte det gamla längre.

 

 

Läs om registreringsbevis på Transportstyrelsens webbplats

Kontakta oss om du har några funderingar eller frågor kring skrotningen av din bil.

 

 

Du kan kostnadsfritt lämna in ditt fordon .

 

Om fordonet innehåller avfall eller saknar vitala delar tar vi ut en avgift.

 

Om någon annan lämnar in din skrotbil, krävs en fullmakt.

 

 

 

VAD FÅR JAG FÖR MIN SKROTBIL?

Från och med den 1 juni 2007 betalas ingen skrotningspremie ut för skrotning av fordon.

 

 

 

Tel. 0560-10932

 

info@torsbybilskrot.se